GDPR

GDPR

Klubové zařízení Plumlov, p. o.
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČ: 00637866, DIČ: CZ00637866

(dále jen „Klubové zařízení Plumlov, p. o.“)

Informace pro účastníky veřejných akcí zámku Plumlov:
1.

a) pořizujeme fotografie, video a audiozáznam na veřejných akcí zámku, ze kterých není možné určit totožnost účastníka, například celkové fotografie a záběry z akce, kde nejsou účastníci zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno, v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 zákona
č. 89/21012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

b) v případech, kdy je to pro prezentaci zámku vhodné, pořizuje uvedené fotografie, video a audiozáznam tak, že lze určit totožnost účastníka, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení,

c) fotografie, video záznam pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti zámku Plumlov formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na webových stránkách, v místním tisku, v obecní kronice apod.,

d) fotografie, video a audiozáznam používá k veřejné prezentaci po dobu pěti let a zpracovávané osobní údaje likviduje nejdéle do jednoho roku od ukončení prezentace,

e) omezený rozsah fotografie, videa a audiozáznam může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie zámku), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas,

f) neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka akce a jeho práv ze strany zámku.

2. V případech zvláštních akcí pořádaných zámkem Plumlov, kdy je to vhodné, připojujeme k takto zachycené podobě účastníka ke jménu a příjmení další údaje - například o účasti na akci konkrétního data apod. Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení GDPR“).

3. Podáním výše uvedené informace splnil zámek Plumlov podmínku pro vyjádření tzv. konkludentního souhlasu s pořizováním fotografií, videí, audiozáznamů na akcích pořádaných zámkem Plumlov a jejich zveřejňováním ve výše uvedeném rozsahu.

__________________________________________________________________________________

Informace dle čl. 13 nařízení GDPR:

Správcem vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je Klubové zařízení Plumlov, p. o., Zámek 99, 798 03 Plumlov, IČ: 00637866, DIČ: CZ00637866, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: kastelán Pavel Zástěra, Zámek 99, 798 03 Plumlov, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 775 999 815

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích.

Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 nařízení GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo osoby Vašeho dítěte.

Toto poskytnuté svolení a souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným zámku) a my Vaše fotografie, audio či videozáznamy a jiné poskytnuté údaje na základě tohoto souhlasu smažeme, pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání. Neudělení či odvolání souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka a jeho práv ze strany zámku.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte je prováděno v rozporu s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.