Galerie - výstavy

Program bude během sezóny doplňován, aktualizován a dle ovlivnění okolnostmi upravován.

Výstava - krajina starýh sídel

Duben – červen

na schodišti


Ilustrace v podobě vedut neboli zobrazení města či krajiny, doprovázejí knihy již od doby
inkunábulí. Ve srovnání s aglomeracemi se však krajina dostává do popředí uměleckého
zájmu až později, v 18. století, v souvislosti se stoupající oblibou anglických parků a s tím
spojenou krajinomalbou. Ta byla v českých zemích od konce 18. století po několik desetiletí
spojena s rozvojem cenově i technicky dostupné litografie.

Jedním z pionýrů této techniky v Rakousku byl Friedrich Adolf Kunike (1777–1838). Kunike
od roku 1817 provozoval ve Vídni kamenotiskárnu, ve které vznikly nesčetné jednolisty i
monumentální grafická alba s různými náměty především ze zemí habsburské monarchie.
Kunike vydával také portréty, snažil se zdokonalit litografické postupy a už svými současníky
byl považován za „otce rakouské litografie“.

Ve dvacátých a třicátých letech 19. století patřila k základním námětům grafiky veduta s
důrazem na historickou dominantu (panská sídla, kláštery apod.). Tento trend se promítl i do
velkoryse pojatého Kunikeho alba Mahlerische Darstellung aller vorzüglicher Schloesser und
Ruinen der oesterreichischen Monarchie. Cyklus přibližně dvou set litografií vyšel ve Vídni v
letech 1833–1835 a zajímavé je, že drtivou většinu dnes nepříliš známého a hlavně
nedoceněného díla tvořily tabule z oblasti Čech, Moravy a Slezska. Představuje tak jeden z
prvních ucelených souborů vyobrazení z českých zemí vydávaných tiskem.

S velkou částí alba se mohou seznámit návštěvníci výstavy Krajina starých sídel, kterou
pořádá Vědecká knihovna v Olomouci. Expozici, která podává také základní informace o
Kunikeho životě a práci, tvoří především faksimile vybraných vedut ve skutečné velikosti.
Hojně se na nich uplatňuje tehdy oblíbená idylická krajina s umně vypracovanou kompozicí,
ústředním motivem a stafáží v podobě obrazů ze života venkovanů i panstva. Veduty
zachycují například Bouzov ve stavu před přestavbou na přelomu 19. a 20. století,
Priessnitzovy lázně v Jeseníku nedlouho po otevření vodoléčebného ústavu, z větších měst
pak Opavu, Kroměříž nebo Krnov. Pro potřeby výstavy navíc další veduty z Kunikeho cyklu
poskytla Moravská zemská knihovna, čtenáři a návštěvníci výstavy tak mimo jiné uvidí, jak
v první polovině 19. století vypadal i Přerov, Šternberk nebo Helfštýn.
Počasí Plumlov - Slunečno.cz
Na našem zámku sídlí netopýři, více se dočtete zde: napude.sousednetopyr.cz

Opening times


April and October

weekends and public holidays
13:00 - 18:00

May

weekends and public holidays
10:00 - 18:00

from June to August

daily apart from Monday
10:00 - 18:00

Last tour leaves at 17:00